Müügitingimused

Minu Väike Ingel OÜ-st ostetud tooteid on võimalik tagastada 14 päeva jooksul alates toote kättesaamisest. Toode peab olema postitatud Omniva pakiautomaadi vahendusel Minu Väike Ingel OÜ aadressile (Rõõmu 14/11, Tallinn, 10921 või Jannseni Maxima DPD, tel nr 5149607), 14 päeva jooksul alates toote kättesaamisest. Raha tagastatud toodete eest hüvitame Sulle 14 tööpäeva jooksul alates toodete jõudmisest Minu Väike Ingel OÜ-le. 

Tagastatava toote seisukord:

Tagastamisele kuuluv toode ei tohi omada kasutamise märke.
Kui selgub, et toodet on kasutatud, juhindub Minu Väike Ingel OÜ mõistliku kasutuse põhimõttest – kui kauba sobimatuses veendumiseks tuli seda proovida, loetakse kaup mittekasutatuks. Minu Väike Ingel OÜ-l on õigus tasaarvestada kasutamisest tingitud toote väärtuse vähenemine Sinu poolt toote eest tasutud ning Sulle tagastamisele kuuluva summaga.


Tagastamisele kuuluv toode peab olema koos hinnasiltidega. 

Minu Väike Ingel OÜ ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

ERITELLIMUSED

Vastavalt tarbijakaitseseadusele ei kehti eritellimustele 14 päevane tagastamisõigus.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Kui ostjal on Minu Väike Ingel OÜ osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@magicinmind.eu.

Minu Väike Ingel OÜ-l on vastavalt Tarbijakaitseseadusele kohustus vastata kirjalikult 15 päeva jooksul.

Tarbijakaitseseaduse leiad SIIT.

VASTUTUS JA VÄÄRAMATUD JÕUD

Minu Väike Ingel OÜ vastutab Sinu ees ning Sina vastutad Minu Väike Ingel OÜ ees teisele poolele käesoleva lepingu tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Minu Väike Ingel OÜ ei vastuta Sulle tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Minu Väike Ingel OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Minu Väike Ingel OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
Minu Väike Ingel OÜ ei vastuta toote kadumise või kahjustumise eest, mis on toimunud pärast toote üleandmist vedajale.
Minu Väike Ingel OÜ vastutab Sinu eest toote müügihinna ulatuses. Minu Väike Ingel OÜ ei võta vastutust puudusega toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamin